Verzekeringen Kalmthout Verzekeringen Kalmthout Wij zijn er als je een bedrijf start

Verzekeren van leden, helpers, vrijwilligers,...

Jongeren leven zich uit op een activiteit of tijdens het jaarlijks kamp in de zomer met hun favoriete jeugdbeweging. U kijkt een heel jaar uit naar hét evenement van uw vereniging omdat dat weekend belangrijke werkingsmiddelen oplevert voor uw organisatie. Ook tijdens die fantastische momenten kunnen er altijd ongevallen gebeuren. Informeer u om uw vereniging of organisatie correct en voldoende te verzekeren voor die onvoorziene omstandigheden.

Wie is wanneer aansprakelijk?

Potje breken, potje betalen, maar wie is wanneer aansprakelijk? Door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is de schade die personen lijden tijdens activiteiten van de verzekerde vereniging gedekt volgens de specifieke polisvoorwaarden. Ook wanneer ze op weg zijn van of naar de plaats van het evenement en onderweg te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden. Ook schade aan de gebouwen, installaties of goederen van de organisatie valt onder deze aansprakelijkheidsverzekering.

Met een vereniging kan u ook een polis voor rechtsbijstand afsluiten. De waarborg zorgt voor de terugvordering van geleden schade. Wanneer er een discussie ontstaat, kan de organisatie beroep doen op de hulp van een advocaat. Deze kosten betaalt de verzekeraar volgens de specifieke polisvoorwaarden.  

Verzekeren voor lichamelijke ongevallen

Wanneer een lid (of in sommige situaties ook een niet-lid) zich kwetst tijdens een activiteit van een organisatie – bijvoorbeeld de opbouw of afbraak van een tent – kan de vereniging terugvallen op een verzekering lichamelijke ongevallen. Hiermee kan u een overlijden, blijvende invaliditeit, blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid en alle medische kosten verzekeren.

Bekijk samen met één van onze medewerkers welke waarborgen uw vereniging nodig heeft.

Vraag vrijblijvend een offerte 
Verzekeren van helpers - KalmthoutVerzekeren van helpers - Kalmthout