Verzekeringen Kalmthout Verzekeringen Kalmthout Wij zijn er als je een bedrijf start

Klachtenclausule

Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 016 43 25 94. Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeƻsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.be. U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.